Till alla medlemmar inför årsstämman

Till alla medlemmar inför årsstämman   På grund av bristande kommunikation mellan styrelse och valberedning har nuvarande styrelse valt att komma med ett eget förslag på styrelse som presenteras nedan. Ledamot: Peter Lindblom, ordförande, Nyval 2 år Johan...

Information till alla medlemmar

  Vi vill börja med att tacka alla som röstat och engagerat sig. Olika information har gått ut till alla medlemmar från styrelsen och från enskilda medlemmar. Vi förstår att det finns medlemmar som tycker att fönsterfrågan är komplicerad och vill ha mer...