En sommarhälsning

Hej Här kommer en sommarhälsning till alla i BRF Korvetten och lite information om vad som planeras för den närmsta tiden. Skyddsrummen ska gås igenom och kunna iordningställas på 48 timmar, i rabatterna ska vresrosor återplanteras, många växter och små träd som växer...

Till alla medlemmar inför årsstämman

Till alla medlemmar inför årsstämman   På grund av bristande kommunikation mellan styrelse och valberedning har nuvarande styrelse valt att komma med ett eget förslag på styrelse som presenteras nedan. Ledamot: Peter Lindblom, ordförande, Nyval 2 år Johan...