Vi är i slutskedet av fönsterprojektet och ni har säkert märkt att tre containrar är borta medan den som är kvar tas bort nästa vecka. Sehed sätter omedelbart igång med att återställa marken där containrarna var uppställda.

Det återstår en del fönsterjusteringar som har felanmälts till Elitfönster vilka är i gång med att åtgärda dem. Det löper bra men en del boende har inte kunnat vara hemma när Elitfönster har föranmält sina besök. Så försök att vara tillgängliga eller i mån av möjlighet lämna nyckeln till servicepersonalen.

Ett sista möte mellan Sehed, vår besiktningsman och oss kommer att äga rum snart för att kunna stämma av alla detaljer och åtgärdspunkter som är överenskomna.

Vi har planer på att ordna ett möte med alla boende där vi bland mycket annat besvarar frågor om fönstren och berättar om garantin, giltighetstiden, skötseltips, mm.

Hälsningar från Styrelsen   (styrelsen@korvetten.se)