Allmän information

Här har vi samlat information om sådant som är viktigt att känna till och det som kan vara av intresse för alla medlemmar i Brf Korvetten.
Saknar du någon information är du självklart välkommen att höra av dig till styrelsen.

Att bo i bostadsrätt

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär.

Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheterna och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlemmar i denna förening.

Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Med hyresrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid.

Gäster

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare även ansvarar för dina gäster och ska följa ordningsfrågorna som gäller för föreningen.

Anslagstavlor

Anslagstavlorna sitter bredvid eller mittemot namntavlorna i portarna.

 • Anslagstavlorna är endast till för föreningsmeddelanden.
 • Anonyma lappar samt reklam plockas regelbundet ner.

Nycklar

Till varje lägenhet hör

 • Tre portnycklar
 • Två hushållsnycklar
 • En inloggningsplupp för bokning av tvättstuga
lekplats - brf korvetten
lekplats - brf korvetten

Fågelmatning

Fågelmatning rör upp många känslor hos föreningsmedlemmarna. Visst är det trevligt med småfåglar, men det förorenar och lockar dessutom till sig ovälkomna gnagare av olika slag.

Det är förbjudet att mata fåglar i föreningen, även från balkongen eller intilliggande buskage.

Rastning av djur

Rastning får inte ske i planteringar men under uppsikt av ägare på övrig tomtmark som tillhör föreningen.Ägare ser såklart till att det plockas upp efter hundarna.

Grillning

Os från grillning kan vara mycket irriterande och giftigt för grannarna. Det är därför inte tillåtet att grilla på balkonger och i omedelbar närhet av fastigheterna. Använd inte grillen i syrenbersån utanför nummer 22 då bersån ligger för nära husen samt även medför stor brandrisk av kringliggande buskage.

 

 

 

 

Parkering

Föreningens parkeringsplatser och garage är till för föreningens medlemmar och fördelas efter kötid. Ett hushåll får hyra maximalt 1 st parkeringsplats eller 1 st garage.

Vid nytecknande eller förnyande av avtal gäller det nya priset på 200kr/mån per p-plats och 750kr/mån per garage.

Parkeringsplats för laddning av Elbil 600kr/månad.

 

Övriga frågor
Kontakta HSB Service Center för övriga frågor.

Du når HSB Service Center alla vardagar kl 08.00-16.30
på telefon 08-785 35 00 eller via e-post till
servicecenter@stockholm.hsb.se

 • Parkering är endast tillåten på anvisad p-plats.
 • Vid andrahandsuthyrning får parkeringsplatsen eller garaget ej överlåtas.
 • Tillfällig och kortvarig uppställning på gården är tillåten för i- och urlastning under förutsättning att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst och taxi.
 • Det är inte tillåtet att parkera mopeder och motorcyklar i cykelställen.
 • Det är inte tillåtet att förvara mopeder eller andra bensindrivna fordon i våra cykelrum eller förråd då lokalerna inte är anpassade för detta vad gäller brandskydd och ventilation.
 • Styrelsen sköter köhanteringen av parkeringsplatser och HSB skriver avtal.
 • Förhyrda p-platser
 • Maila styrelsen vid intresse av plats.
 • P-plats får endast nyttjas för parkering av egen bil eller MC.
 • P-plats får inte nyttjas för parkering av bl.a. husvagn, släpvagn eller båt.
 • Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är inte tillåtet.
 • Kontraktet upphör vid avflyttning.
 • Hyra 200kr/månad och p-plats.

Garage

 • Maila styrelsen service om du är intresserad av en plats.
 • Andrahandsuthyrning av garageplats eller laddning av bil är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att parkera framför ditt garage.
 • Kontraktet upphör vid avflyttning.
 • Garagen är avsedda för fordon och inte som förråd, extra förråd finns att hyra.
 • Hyra 750kr/månad och garage.

Ombyggnation

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

 • Läs igenom dokumentet Regler för ändring i lägenhet noga.
 • Fyll i ansökan och bifoga ev. intyg.
 • Frågor besvaras av Brf Korvettens förvaltare Catharina Forslund på telefon 010-442 13 79.
 • Skicka sedan ansökan till förvaltare Catharina Forslund för bedömning och uppföljning av regler på följande adress: HSBs Brf Korvetten i Lidingö, HSB Stockholms förvaltningsavdelning, 112 84 Stockholm
 • Förvaltaren skickar sedan ansökan vidare till styrelsen som fattar beslut på styrelsemöte. Tänk på att vara ute i god tid.

Markiser

För att det ska se enhetligt ut på våra fastigheter ska markiserna ha färger enligt nedan och monteras ordentligt på fasaden. Kostnaden för markiserna betalas av respektive lägenhetsinnehavare.

Följande markiser gäller för de olika hustyperna

 • Låghusen – Markis Dickson Orchestra, RC8307 (röd- och vitrandig)
 • Höghusen – Markis Dickson Orchestra, RC7563 (beige- och gulrandig)

Om hissen inte fungerar kontakta AB City Hiss Stockholm på telefon 08-604 06 85. Varje besök debiteras föreningen.

Ohyra

Om du har upptäckt skadedjur eller annan ohyra i din lägenhet eller i någon annan del av våra fastigheter, kontakta omgående HSB Servicecenter på telefon 08-785 35 00.

gungar - brf korvetten
sandlada - brf korvetten
garage - brf korvetten

Bredband

 I lägenheterna finns två fasta anslutningspunkter för bredband, ett för Telenor och sitter vanligen i hallen och ett för ComHem och hittas tillsammans med antennuttaget vanligen i vardagsrummet.

 Bahnhof är ny Internetleverantör från 2022-10-26

Föreningen sade under år 2021 upp avtalet med Telenor till förlängning, bland annat på grund av låga hastigheter och relativt höga kostnader. Nytt avtal tecknades samtidigt med Bahnhof. Föreningen kommer med det nya avtalet få snabbare internet (1000/1000 Mbit/s) tillsammans med snabbare patchar mellan de olika fiberkopplingarna mellan husen. Detta till ett lägre pris. Det innebär att medlemmarna kommer åtnjuta snabbare internet till ett lägre pris. Då kostnaden ligger på månadsavierna kommer även avierna minska. 

Fjärrvärme

Lägenheterna är anslutna till Fortums fjärrvärme och ingår i avgiften.

 

El

Lägenheterna är anslutna till elnätet. Medlemmarna kontaktar själva valfritt elbolag för tecknande av abonnemang.

 

Vatten

Lägenheterna är anslutna till kommunala vattennätet och ingår i avgiften.

Kabel-TV

Lägenheterna är anslutna till Tele2 nät och uttaget sitter vanligtvis i vardagsrummet.

 

Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, exempelvis då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Dessa skäl kan t.ex. vara tillfälligt arbete, tillfälliga studier på annan ort eller när man ska prova att bo tillsammans med sin partner.

När föräldrar köper lägenhet i sitt eget namn som är avsedd till ett barn, räknas det som andrahandsuthyrning. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Så här går du tillväga

 • Blanketter kan du få hos HSB (på webbsidan eller via HSB Service Center på telefon 08-785 35 00) eller via nedanstående länk.
 • Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid.
 • Skicka sedan de ifyllda blanketterna till lägenhetsgruppen på HSB.
 • HSB Stockholm, Lägenhetsgruppen, 112 84 Stockholm
 • HSB skickar sedan ansökan till styrelsen för beslut.

Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning maximalt 12 månader i taget, (max 3 år)sedan skall ny ansökan inkomma. Vid ny andrahandsgäst krävs nytt tillstånd. Det är medlemmen som är ansvarig gentemot styrelsen.

sopkärl - brf korvetten

Försäljning av bostadsrätt

Priser på lägenheter i Korvetten

Priserna i föreningen ligger i snitt per kvadratmeter på 51 225. Detta är fördelat på 8 överlåtelser som har skett under året (8 stycken). Förra året låg snittpriset per kvadratmeter på 51 238. Förra året var det totalt 13 överlåtelser i föreningen. Så totalt sett under året har vi inte haft någon direkt prisuppgång utan priserna har nästan gått ner 1%.

Då ovanstående info har några år på nacken så för aktuella priser och uppdateringar se nedanstående länk.

https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/stockholms-lan/lidingo/

/Styrelsen

Mäklarinformation

För bostadsrättsinformation använd HSB:s tjänst Mäklarwebben. Kontakta HSB Stockholm för mer information.

Brf Korvettens medlemmar hade stambytte år 2004-2005.

Energideklaration finns på på Boverkets hemsida.

Infoblad angående solceller

307 paneler 513 kvm
På 5 tak Stor anläggning; 92 kWp
Köp av el; ~105 MWh minskar till ~60 MWh
~30 MWh säljs Kostade en miljon (1,032)
Sparar ~95 000 SEK/år 145 000 minskar till 50 000 SEK
Återbetald på 11 år, sen ren intäkt

Försäljning

Eftersom det inte är tillåtet att sätta upp lappar i våra portar kan vi istället lägga ut information på webbsidan om lägenheten ni ska sälja i vår förening. Kontakta webbredaktören med informationen om objektet så publicerar vi en kort sammanfattning av objektet tillsammans med en länk till objektets webbsida.

Överlåtelser

HSB handlägger föreningens överlåtelser och pantbevakning av föreningens bostadsrätter.

 • Köpeavtalet skickas till HSB på adressen nedan för kontroll av formkrav. HSB Stockholm, Lägenhetsgruppen, 112 84 Stockholm
 • Sedan skickar HSB köpeavtalet till föreningen (styrelsen) för godkännande.
 • Styrelsen fattar beslut. Köpeavtalet skickas tillbaka till HSB som informerar mäklaren/säljaren om beslutet.

Parkering

Vid nytecknande eller förnyande av avtal gäller det nya priset på 200kr/mån per p-plats och 750kr/mån per garage. Parkeringsplats för laddning av Elbil 600kr/månad.

Övriga frågor
Kontakta HSB Service Center för övriga frågor.

Du når HSB Service Center alla vardagar kl 08 -16

010-4421100 till HSB Kund och medlemsservice. eller via e-post till
service.stockholm@hsb.se.