ANGÅENDE FÖNSTERBYTE

ANGÅENDE FÖNSTERBYTE Styrelsen har under en längre tid försökt att visa Lidingö kommun att vårt fönsterbyte inte kommer att förändra fasaderna på våra hus eller materialet i fönster och karmar, det kommer att vara träfönster med en aluminiumklädd utsida. Vi kommer att...

Cykelrensning

Vi kommer att göra en cykel rensning i källaren till kostervägen 7. Märk upp din cykel tydligt och barnvagnar med namn och datum. Kälkar, pulkor, leksaker, barnsitsar m.m. som förvaras i cykelrummet kommer att tas bort under rensningen. Barnvagnar som används är ok...

Information gällande balkonger

Som tidigare informerats så närmar sig tiden för installation av fönsterdörrar samt balkonger. Nu på torsdag 24/3 kommer leveranser av material mm. I samband med uppstart kommer SEHED samla in nycklar till berörda lägenheter. SEHED kommer att avisera tider ni behöver...

Skyddsrum

Skyddsrummen i HSB Brf Korvetten finns på fem olika ställen och är besiktade senast 2009 och är godkända. Skyddsrummen är märkta med en speciell skylt. Idag förvaras cyklar i dem, men de måste bort om det behöver iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Mer...