Hej alla medlemmar

Ni som önskar att ett visst ärende behandlas på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månadens utgång, alltså senast 31/10.

Ni kan skicka era motioner till styrelsen@korvetten.se

eller hör av er till

Daniel (mobil 070 2923119)

Monica (mobil 070 7788238)

Hälsningar / Styrelsen