Styrelsen

Styrelsen har ansvar för verksamheten och den löpande förvaltningen av fastigheterna med stöd av HSB. Den företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar både för medlemmarnas och föreningens bästa. Det ingår även i ansvaret att göra budget och se till att husen och lägenheterna sköts på bästa sätt. Styrelsen sammanträder regelbundet för att fatta beslut.

Förutom styrelsemöten tillkommer kontinuerligt arbete för att t.ex. ta in anbud, välkomna nya grannar, vara med och förbereda städdagarna, dela ut p-platser, eller sätta upp varningsskyltar för halka på vintern – kort och gott allt som behövs för att föreningen ska fungera på ett bra sätt! Ingen i styrelsen är heltidsanställd och allt arbete utförs vid sidan av det civila jobbet. Att vara med och arbeta i styrelsen är ett utmärkt sätt att lära känna grannarna, föreningens göromål samt påverka medlemmarnas boendemiljö!

I bostadsrättsföreningens styrelse ingår en ledamot från HSB. Ledamoten utgör ett stöd och fungerar som förmedlare av frågor och erfarenheter mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter utifrån lagstiftning och stadgar.

På årsmötet väljs styrelsen och den ska bestå av minst tre och högst elva ledamöter samt högst fyra suppleanter.

Vi sitter i styrelsen

Ordförande

Daniel Nakell, Kostervägen 22

Ekonomiansvarig

Lennart Starby, Kostervägen 26

Ledamöter

Monica Stendahl, Kostervägen 26

Kathy Säresand, Kostervägen 22

Natalie Lindholm, Kostervägen 8

Mats Wikstedt, Kostervägen 26

Hans Wiklund (HSB ledamot)

Suppleanter

Frederick Johansson, Kostervägen 22

Pontus Rosengren, Kostervägen 12

 

Vill du komma i kontakt med oss, tryck här