Styrelsen

Styrelsen har ansvar för verksamheten och den löpande förvaltningen av fastigheterna med stöd av HSB. Den företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar både för medlemmarnas och föreningens bästa. Det ingår även i ansvaret att göra budget och se till att husen och lägenheterna sköts på bästa sätt. Styrelsen sammanträder regelbundet för att fatta beslut.

Förutom styrelsemöten tillkommer det kontinuerligt arbete för att t.ex. ta in anbud, välkomna nya grannar, vara med och förbereda städdagarna eller sätta upp varningsskyltar för halka på vintern – kort och gott allt möjligt! Ingen i styrelsen är heltidsanställd, allt arbete utförs vid sidan av det civila jobbet. Att vara med och arbeta i styrelsen är ett utmärkt sätt att lära känna grannarna och få vara med att påverka sin boendemiljö!

I bostadsrättsföreningens styrelse ingår en ledamot från HSB. Ledamoten utgör ett stöd för bostadsrättsföreningen och fungerar som förmedlare av frågor och erfarenheter mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter utifrån lagstiftning och stadgar.

På årsmötet väljs styrelsen och den ska bestå av minst tre och högst elva ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.

Vi sitter i styrelsen

Ordförande

Anders Björklund Kostervägen 4

Ekonomiansvarig

Marie Ernström Kostervägen 4

Sekreterare/Administratör

Pontus Andersson Kostervägen 12

Ledamot/Suppleant

Christer Tvärnstedt Kostervägen 16

Patrik Wiss Kostervägen 10

Jakob Cassel 

Mats Ekenberg Kostervägen 4

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen maila och ange ditt telefonnummer om du vill bli uppringd. Skriv gärna i rubriken nedan vad det gäller ex. Tvättstuga

Normalt svarar vi inom 24h måndag-fredag beroende på ärende.

styrelsen@korvetten.se

Styrelsen har delat upp arbetet i olika ansvarsgrupper.
Det är vi som kommer svara på mailen.

Felanmälan: Christer, Jakob, Anders

Tvättstugor: Jakob

Hemsidan, Nycklar: Patrik

Bilplats, garage och förråd: Mats och Pontus

Våra lokaler: Christer, Pontus, Jakob

TV och Bredband: Mats

Våra externa hyresgäster: Anders, Marie, Pontus

garage - brf korvetten