Styrelsen

Styrelsen har ansvar för verksamheten och den löpande förvaltningen av fastigheterna med stöd av HSB. Den företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar både för medlemmarnas och föreningens bästa. Det ingår även i ansvaret att göra budget och se till att husen och lägenheterna sköts på bästa sätt. Styrelsen sammanträder regelbundet för att fatta beslut.

Förutom styrelsemöten tillkommer det kontinuerligt arbete för att t.ex. ta in anbud, välkomna nya grannar, vara med och förbereda städdagarna eller sätta upp varningsskyltar för halka på vintern – kort och gott allt möjligt! Ingen i styrelsen är heltidsanställd, allt arbete utförs vid sidan av det civila jobbet. Att vara med och arbeta i styrelsen är ett utmärkt sätt att lära känna grannarna och få vara med att påverka sin boendemiljö!

I bostadsrättsföreningens styrelse ingår en ledamot från HSB. Ledamoten utgör ett stöd för bostadsrättsföreningen och fungerar som förmedlare av frågor och erfarenheter mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter utifrån lagstiftning och stadgar.

På årsmötet väljs styrelsen och den ska bestå av minst tre och högst elva ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.

Vi sitter i styrelsen

Ordförande

Peter Lindblom Kostervägen 16

Ekonomiansvarig

Johan Zethrin Kostervägen 2a

Ledamot

Natalie Lindholm Kostervägen 8

Åse Johansson-kristiansen

 

Ledamot/Suppleant

 Pontus Andersson   Kostervägen 12

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen maila och ange ditt telefonnummer om du vill bli uppringd. Skriv gärna i rubriken nedan vad det gäller ex. Tvättstuga

Normalt svarar vi inom 24h måndag-fredag beroende på ärende.

styrelsen@korvetten.se

Styrelsen har delat upp arbetet i olika ansvarsgrupper.
Det är vi som kommer svara på mailen.

Felanmälan: Christer

Tvättstugor: Natalie

Hemsidan: Patrik

Bilplats, garage och förråd: Natalie

Våra lokaler: 

TV och Bredband: 

Våra externa hyresgäster: 

garage - brf korvetten