Uppdatering vecka 27 / Fönsterbyte

En uppdatering kommer här: -Hus 1 (Kosterv 2-6) och hus 2 (Kosterv 8-14) är i stort sätt klara med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan fortfarande förekomma. -Hus 3 (Kosterv 26): klart med...

Uppdatering vecka 22 / Fönsterbyte

En uppdatering kommer här: -Hus 1 (Kosterv 2-6): klart med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan förekomma i en del lägenheter. -Hus 2 (Kosterv 8-14): klart med fönsterbyten och i stort är allt...

Varmvattnet stängs av på Kosterv 7

Imorgon tisd den 16de maj installeras en ny värmeväxlare på Kosterv 7, vilket betyder att varmvattnet stängs av från kl 08:00 till kl 14:00. De boende är redan informerade genom synliga lappar på entrédörren och i hissen. Hälsningar / Styrelsen

Uppdatering vecka 19 / Fönsterbyte   

Sehed jobbar inte med fönsterbyten denna vecka, däremot så fortsätter dem med både invändigt och utvändigt arbete. En uppdatering av respektive hus kommer här: -Hus 1 (Kosterv 2-6): klart med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. -Hus 2...

Driftstörningar kan förekomma i fjärrvärmeleveranser

Stockholms Exergi utför just nu ett stort underhållsjobb i närheten av Lidingö bron. Detta arbete kommer pågå till och med fredag 5 maj. Under denna period kan det förekomma kortare driftstörningar i fjärrvärmeleveransen. Stockholm Exergi har personal på plats dygnet...

Gräv- och asfalteringsarbete 3de maj / Kosterv 2C

Uppfarten till parkeringen vid Kosterv 2C kommer att lagas om. Själva uppfarten har sjunkit och lutningen har blivit för skarp vilket gör att bilarna skrapas underifrån vid in- och utkörning. Arbetet (gräv och asfaltering) startar på ons den 3:de maj kl 07:00 och ska...