Gemensamma utrymmen

Det finns en hel del gemensamma utrymmen i vår förening. Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla dessa rena och fräscha efter att vi har använt dom både för allas vår trivsel men också för att spara pengar.

Barnvagnar

Barnvagnar ska förvaras i rum och utrymmen markerade med Barnvagnar i källaren på Kostervägen 7 och 26. Det är endast tillåtet att förvara barnvagnar i utrymmena markerade för barnvagnar. Det är inte tillåtet att förvara snowracers, cyklar, och annat i dessa utrymmen.

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar i trapphuset och portarna på grund av att det riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten. Vänligen respektera detta så att ingen kommer till skada.

Föreningslokalen

I källaren på Kostervägen 12 finns en nyrenoverad föreningslokal med bland annat köksutrustning. Föreningens medlemmar har möjlighet att använda lokalen för eget ändamål, t ex för sammankomster i samband med mottagning vid barndop, födelsedagar mm.

Lokalen bokas via wallpad utanför tvättstugan och loggas in via samma plupp som när man bokar tvättid.

Cykelrum

Cyklar ska placeras i cykelställ utomhus eller i något av cykelrummen som finns i källarna på Kostervägen  7, 8, 16 och 26.

Det är endast tillåtet att förvara cyklar i cykelrummen. Det är inte tillåtet att förvara snowracers, barnvagnar och annat i dessa utrymmen.

Vänligen rensa bort cyklar som är defekta/skrot och inte används eftersom cykelrummen är begränsade och inte är avsedda för långtidslagring av cyklar. Dessutom är oanvända cyklar i vägen för de som aktivt använder sina cyklar.

Använd det egna vinds- eller källarförrådet om du vill ställa undan och inte använder cykeln under lång tid. Under vinterhalvåret är det tillåtet att ställa cykeln i cykelrummet även om du inte använder den regelbundet. Häng om möjligt upp den på en krok i taket där sådana finns så att det inte blir trångt att komma fram för de som använder sin cykel även under vintersäsongen.

Observera att det inte är tillåtet att förvara mopeder eller andra bensindrivna fordon i våra cykelrum då lokalerna inte är anpassade för detta vad gäller brandskydd och ventilation!

lekplats - brf korvetten
lekplats - brf korvetten

Portar

Entréportarna

Entréportarna är låsta nattetid. Entréerna till Kostervägen 2 – 6 är låsta med kodlås tom kl 21.00. Koden meddelas vid inflyttning i huset.
Mellan kl 21-06.00 går det enbart att öppna porten med nyckel.

Observera att om du av någon anledning ställer upp porten är du ansvarig för att den stängs igen när du är klar.

Ställ inte heller upp dörrarna under längre tid när det är kallt ute då det kostar föreningen att värma upp trapphuset.

Lösa eller brännbara föremål

Enligt lagen om skydd mot olyckor får inte lösa eller brännbara föremål förvaras i våra portar och trapphus. Barnvagnar, cyklar, pulkor, blomkrukor, leksaker, kransar på dörren och dörrmattor är några exempel på föremål som inte får finnas här. Anledningen till detta är att det riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten. Vänligen respektera detta så att ingen kommer till skada. Använd ditt förråd eller anvisade utrymmen som t.ex. barnvagnsrum för barnvagnar eller cykelrum för cyklar.

Notera att Brand- och räddningsnämnden har rätt att bötfälla föreningen om medlemmarna bryter mot dessa regler.

Tack för att du visar hänsyn!

Förråd

De flesta lägenheterna har antingen ett vindsförråd eller ett källarförråd. Här kan du förvara det som du inte har plats för i lägenheten.

Har du en cykel eller barnvagn som du inte använder ska du också förvara den i ditt förråd eftersom det annars blir trångt och svårt att komma åt de cyklar och barnvagnar som faktiskt används.

Det är inte tillåtet att förvara eller ställa bildäck, leksaker, pulkor och snowracers osv i källare, portar, trappuppgångar, cykelrummen eller barnvagnsutrymmena. Dessa ska förvaras i ditt förråd.

Det finns även några stycken extra förråd som hyrs ut och fördelas efter kötid. Kontakta Christer Tvärnstedt i styrelsen om du är intresserad av stå i kö för ett extra förråd.

Skyldigheter

 • Förrådshyraren är skyldig att hålla förrådet i god ordning och i gott skick. I förråden får det inte förvaras brandfarligt gods eller gods som kan orsaka ohyra, vara hälsovådligt eller är ohygieniskt.
 • Förrådshyraren får inte göra någon väsentlig förändring i förrådet utan tillstånd från styrelsen.
 • Företrädare från föreningen har rätt att efter begäran hos förrådshyraren komma in i förrådet när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för.
 • Om förråd vanvårdas eller utsätts för åverkan, har föreningen rätt till ersättning om inte förrådet åtgärdas till det skick som det var vid uthyrningen.

Hissar

I de två höghus som är högre än två våningar, dvs Kostervägen 7 och 26, finns hissar installerade. Dessa går ner till källarna och tvättstugorna i respektive hus. Dock går inte hissarna ända upp till vindarna. I låghusen finns inga hissar.

Vid hissfel

Om hissen inte fungerar kontakta AB City Hiss Stockholm på telefon 08-604 06 85. Varje besök debiteras föreningen.

Hobbyrum

I källaren vid mangelrummet på Kostervägen 8 finns ett hobbyrum med arbetsbänkar.

Var vänlig och återställ och gör snyggt efter dig när du är klar. Exempelvis ska spån och damm sopas upp och slängas tillsammans med annat skräp som eventuellt har blivit över.

gungar - brf korvetten
sandlada - brf korvetten
garage - brf korvetten

Tvättstugor

Tvättstugor finns i källaren i portarna nummer 7, 10, och 26 plus en akut tvättstuga i gamla cykelrummet på Kostervägen 4.

Ordningsreglerna finns uppsatta i respektive tvättstuga samt här nedanför.

Tvättstugorna är utrustade med tidur som blockerar elen till utrustningen på tider som inte är tillåtna för tvätt.

 

För allas trevnad ber vi Er respektera gällande regler.

Tvätt och etikett

 • Måndag – lördag kl. 7.00 – 21.00 enligt bokning.
 • Söndagar och helgdagar kl. 11.00 – 21.00 enligt bokning.
 • Bokning sker via wallpad utan för tvättstugan eller via boenderegistret.se.
 • Man kan max boka 20 veckor i förväg och max 2 bokningar i denna period.
 • Max en bokning per tvättdag.
 • Tvättning påbörjas tidigaste 10min innan tvättid och senast 30min efter bokad tid. Efter 45 min från bokad tid mister man sin bokade tid.
 • Torkskåp och torktumlare får användas 45min efter avslutad tvättid.
 • Torkrummen får användas maximalt sju timmar efter avslutad tvättid, dock inte efter kl. 22.00.
 • Stenmangeln får endast användas på vardagar före kl. 20.00.
 • När tvättiden är slut skall du torka av tvättmaskinerna och sopa golvet.
 • Filtret i både torkskåpen och torktumlarna skall vara fria från ludd när du avslutat din tvättid.
 • Det är inte tillåtet att förvara sin kläder t.ex. över natten i tvättstugan. Då riskerar du att dina kläder slängs.

Ladda hem PDF:er med information om tvättstugorna!

Sopor och avfall

Var vänliga och läs noggrant den information ni får i era brevlådor särskilt det som gäller matavfallet. Meningen är att det ska kunna omvandlas till biogas och det fungerar inte om man lägger ner något annat än det som anges i informationen.

Det är särskilt viktigt att man lägger maten i de papperspåsar som lagts ut (se mer här nedan) och som Lidingö stad håller oss med. Det är absolut förbjudet att använda plastpåsar, inte ens de hundpåsar som förmultnar snabbt i naturen. Förteckningen över vad som räknas som matavfall bör ni läsa extra noga.

Alla kommer att få varsin plasthållare med skruvar. Hållaren är avsedd för matavfallspåsen av papper. Ni får också ta var sin bunt med påsar. Varje bunt innehåller 70 påsar.

Nedan finner ni tre viktiga PDF:er rörande sopor och avfall.

sopkärl - brf korvetten

Övrig Sophantering/Grovsopor


Pizzakartonger och andra typer av kartonger kastas helst i grovsoprummen alternativt riva dem i småbitar och sedan paketera i soppåsar innan de slängs i avsett sopkärl.

Behållare för tidningar och papper (ej kartonger) finns utanför portarna nummer 4, 10 och 20 samt vid parkeringen på baksidan av nummer 7 och dessutom i grovsoprummet i nummer 26.

Behållare för kartonger finns i grovsoprummen på baksidan av nummer 7 och 26.

Vid Baggeby torg finns en återvinningsstation med behållare för glas, plast, metallförpackningar, småbatterier och kartonger.

Grovsopor


Grovsoprum finns i källaren i nummer 7 och 26 för sopor angivna på skyltar ovanför behållarna.

Avfall vi tar hand om
I grovsoprummen finns behållare för:

 • grovsopor
 • kartonger
 • glödlampor
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • hushållsbatterier
 • elektronikskrot

Vi tar inte hand om
Följande avfall får inte slängas i grovsoprummet! Sådant avfall ska lämnas in på återvinningscentralen på Förrådsvägen 17, Stockby.

 • byggnadsavfall
 • vitvaror (spisar, kyl/frys, m.m.)
 • bilbatterier
 • bildäck
 • glas
 • färg
 • lösningsmedel
 • explosiva varor
 • brandfarliga produkter
 • miljöfarliga produkter
 • skrymmande möbler
 • inredningar

Hushållssopor får självklart inte heller lämnas i grovsoprummen.