VÅRA FASTIGHETER

 • 5

  Hus

 • 146

  Lägenheter

 • 30

  Garageplatser

 • 60

  Parkeringsplatser

 • 12

  Laddningsplatser

 • 307

  Solpaneler

Föreningen består av fem stycken hus varav tre stycken är låghus och två stycken är höghus.
Fastighetsbetckningarna är kv Motorbåten 2, kv Kostern 1 samt kv Korvetten 2.
kv Motorbåten 2
Kostervägen 2-6

kv Kostern 1
Kostervägen 7

kv Korvetten 2
Kostervägen 8-14
Kostervägen 16-24 & 26

Förvaltning

HSB är Brf Korvettens förvaltare.

HSB Service Center: hjälper föreningen med olika typer av ärenden som t.ex. felanmälan, försäljning av bostadsrätt, panter samt garage och parkeringsplatser. Öppettider alla vardagar kl 08.00-16.30 på telefon 010- 442 11 00 eller via e-post till: service.stockholm@hsb.se  

Felanmälan görs via Mitt HSB, logga in här

Brf Korvettens kontaktperson och förvaltare på HSB är följande:

 • Gabriella Krook
 • telefon 010-442 15 18
 • gabriella.krook@hsb.se

Grannar och information om renovering och borrning

Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar är en fördel för trivseln och ovärderlig i många situationer. Vi hjälps åt bl.a. för att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen.

Tänk på att det är lyhört i husen. Höga ljud inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa alla dina grannar. Vanliga trivselregler och hänsyn gäller som vanligt efter det klockslaget.

OBS att för allas trevnad så är borrande och högljutt renoveringsarbete endast tillåtet på vardagar från kl 08:00 till  kl 19.00 och helst ej på helgdagar.

Tack för att vi alla visar hänsyn till varandra!

Fastighetsskötsel

Vår fastighetsskötsel hanteras av Andreas Axelsson på HSB. Nås via felanmälan på HSB felanmalan.stockholm@hsb.se . HSB sköter även namnbyte och sätter upp skyltar för föreningen.

Städning

Föreningens utrymmen städas regelbundet  av Mickes Fönsterputs och Städ (länk till hemsidan), i övrigt är det bra om vi hjälps åt att hålla rent genom att plocka undan skräp och lösa föremål.

Mellan 1 maj – 30 september städas trapphusen varannan vecka på fredagar. Mellan 1 oktober – 30 april städas trapphusen varje vecka.

Ledstänger torkas av 1 gång per månad, alltid sista veckan i månaden.

Rör i tvättstugorna och källardörrarna torkas var 3de månad.

Tvättstugorna städas varannan vecka. Jämna veckor.

Snöröjning

Snöröjningen görs vid behov av  Bjurvens (länk till hemsidan)  på föreningens mark vilket innefattar bl.a. gångvägen framför Kostervägen 16-26 och utanför garagen på baksidan.

Takskottning vi bildande av istappar sköts av Essinge plåt.

Gatan och trottoarerna sköts dock av Lidingö stad.

Istappar på fastigheterna tas bort vid behov. Varning! Se upp för snö och is som kan falla ned från taken! Vistas inte under hängande istappar då dessa utan förvarning kan falla ned och åstadkomma stor skada!