Våra fastigheter

 • 146

  Lägenheter

 • 30

  Garageplatser

 • 60

  Parkeringsplatser

 • 12

  Laddningsplatser

 • 307

  Solceller

Om husen

Föreningen består av fem stycken hus varav tre stycken är låghus och två stycken är höghus.
Fastighetsbetckningarna är kv Motorbåten 2, kv Kostern 1 samt kv Korvetten 2.

kv Motorbåten 2
Kostervägen 2-6
kv Kostern 1
Kostervägen 7
kv Korvetten 2
Kostervägen 8-14
Kostervägen 16-24 & 26

Förvaltning

HSB är Brf Korvettens förvaltare.

HSB Service Center

HSB Service Center hjälper föreningen med olika typer av ärenden som t.ex. felanmälan, försäljning av bostadsrätt, panter samt garage och parkeringsplatser.

Du når HSB Kund och medlemsservice alla vardagar kl 08.00-16.30 på telefon 010- 4421100 eller via e-post till: service.stockholm@hsb.se  

Felanmälan görs via mitt hsb på felanmalan.stockholm@hsb.se

Kontaktpersoner

Brf Korvettens kontaktpersoner på HSB är följande:

 • Förvaltare, Catharina Forslund, telefon 010-442 13 79

Dessa har e-postadresser på formatet fornamn.efternamn@hsb.se

Grannar och information om renovering och borrning.

Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar kan vara en fördel för trivseln och också vara ovärderlig i många situationer. Genom grannsamverkan kan vi hjälpa varandra att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen.

Tänk på att det kan vara lyhört i husen. Höga ljud inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa dina grannar.

Information om renovering och borrning.

För allas trevnad så är borrande och renoverande endast tillåtet till och med kl 19.00 på vardagar och ej på helgdagar.

Eftersom våra hus är mycket lyhörda så gäller de vanliga trivselreglerna gäller som vanligt efter kl 22.

Tack för att ni visar hänsyn för varandra!

Fastighetsskötsel

Vår fastighetsskötsel hanteras av Johnny Lerdell  på HSB. Nås via felanmälan på HSB felanmalan.stockholm@hsb.se . HSB sköter även namnbyte och sätter upp skyltar för föreningen.

Städning

Föreningens utrymmen städas regelbundet  av Tarjas Städ övrigt är det bra om vi hjälps åt att hålla rent genom att plocka undan skräp och lösa föremål.

Mellan 1 maj – 30 september städas trapphusen varannan vecka på fredagar. 1 oktober – 30 april städar vi trapphusen varje vecka.

Ledstänger torkas av 1 gång per månad alltid sista veckan i månaden.

Rör i tvättstugorna och källardörrar var 3 månad. Nästa gång vi gör det är i december.

Tvättstugorna städas varannan vecka. Jämna veckor.

Snöröjning

Snöröjningen görs vid behov av  Bjuvens  på föreningens mark vilket innefattar bl.a. gångvägen framför Kostervägen 16-26 och utanför garagen på baksidan.

Takskottning sköts av Essinge plåt.

Gatan och trottoarerna sköts dock av Lidingö stad.

Istappar på fastigheterna tas bort vid behov. Varning! Se upp för snö och is som kan falla ned från taken! Vistas inte under hängande istappar då dessa utan förvarning kan falla ned och åstadkomma stor skada!