Omändringar av lägenhet

Alla ombyggnationer av lägenheterna måste godkännas av styrelsen.Se nedanstående dokument regler för ändring i lägenhet på Korvettens hemsida/Styrelsen Ombyggnationer /wp-content/uploads/2011/02/Andring_i_lagenhet.pdf