Synpunkter på fönstermålningen kan lämnas till Leif Karlsson eller maila till styrelsen så lämnar han över dessa till målarna/Styrelsen.