Att tänka på innan festligheter

Vi har fått till oss information om att det under lördagen 10/9 pågick en högljudd fest på Kostervägen 7. Tänk på att det kan vara lyhört i husen så höga ljud inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa dina grannar. Innan ni har fest så var noga med att informera dina grannar om ni vet att den tex kan bli högljudd. Eftersom våra hus är mycket lyhörda så gäller de vanliga trivselreglerna gäller som vanligt efter kl 22. Tack för att ni visar hänsyn och respekt för varandra. Hälsningar Styrelsen

läs mer

Städdag

Inbjudan till Höststäddag Brf Korvetten   VÄLKOMNA TILL ÅRETS HÖSTSTÄDDAG den 18 september   Nu när vintern så småningom är på väg, så tänkte vi – och då det inte blev någon vårstädning, att det är hög tid att ses och städa på våra gemensamma ytor. Ni är hjärtligt välkomna till vår gemensamma städdag där vi kommer se till att vårt område kring husen blir fina och trygga. Vi kommer att fokusera på buskar som behöver klippas, ogräs som behöver rensas, samt att slänga skräp ifrån våra gemensamma utrymmen.     Tid: Klockan 1100 - 1400 Samlingsplats: Vi ses utanför Koster.v 6-8   Vi ser till att det finns krattor, spadar, skottkärror mm   Vi kommer bjuda på förtäring och dryck till alla   Vi kommer att beställa och ställa upp en container för grovsopor. Så passa på att...

läs mer

Ny uteplats

Den nya och trevliga uteplatsen är nu invigd och iordningsställd på baksidan av Kostervägen 10. Grill finns till förfogande. Nedan finns några fina bilder över den nya uteplatsen. Hälsningar Styrelsen                               

läs mer

Stöld av äpplen

Då det på senaste tiden försvunnit äpplen i stor mängd från föreningens träd så rekommenderar styrelsen att boende i Brf Korvetten håller ett öga öppen angående nya äpple stölder och gärna informerar om nya stölder sker. Hälsningar Styrelsen

läs mer

Inglasning balkonger

Den fönsterfirma som var och visade upp sina varor och tjänster under torsdagen Nordiska inglasningar rekommenderas inte av styrelsen. De framstår även i deras informationsbrev att styrelsen är informerad och stöttar beslutet. Så är dock inte fallet.     Hälsningar Styrelsen

läs mer

Pågående trädgårdsjobb i brf korvetten

   Pågående trädgårdsjobb  i Korvetten. Beskärning av måbär bakom kostervägen 2 Beskärning av sly så det inte hänger ut i grässlänten mot kostervägen 2 Röjning och nertagning av lönnar och buskar vid parkeringen vid kostervägen 2 Beskärning av idegran vid 2 C. Generellt över hela området. Klippa ur sly skott och klippa in buskar som hänger ut i vägen. Baksidan på hus 8-14 samt 16-24. Baksidan på hus 8-14. Klippa bort slyskott och trimma slänten. Framsidan på hus 8. Komplettera med buskrosor. sker till aug-sept. Komplettera med vresrosor vid 10-14. Sker i aug-sept. Generell genomgång av området där det missats i ogräsrensningen. Klippa in buskar så dem inte hänger ut i vägen på baksidan av hus 16-26. Baksidan av hus 8-14. Föryngringsbeskärning av rhododendron. Görs i mars 2023....

läs mer

En sommarhälsning

Hej Här kommer en sommarhälsning till alla i BRF Korvetten och lite information om vad som planeras för den närmsta tiden. Skyddsrummen ska gås igenom och kunna iordningställas på 48 timmar, i rabatterna ska vresrosor återplanteras, många växter och små träd som växer vilt i rabatterna kommer att tas bort, ett äppelträd kommer att planteras istället för busken utanför kosterv.20, en uteplats kommer att anläggas bakom kosterv.8, gräsmattan mot lekplatsen kommer att återställas, vår trädgårdsfirma har fått direktiv om vad som ska göras och vi kommer även att anordna en trädgårdsdag då vi kan träffas fika och lära känna varandra. Angående fönster och fasadrenovering så för vi fortfarande en diskussion med Lidingö stad vi kommer att eventuellt även att tilläggsisolering husen fasaderna...

läs mer