FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE EXTRASTÄMMAN

Information från Valberedningen Då det inkommit frågor gällande vad extrastämman handlar om, det är en extrastämma för att ändra styrelsemedlemmarna fram till och med den ordinarie stämman då nuvarande styrelsesammansättning ej har kunnat samarbeta av olika anledningar. Vi kommer presentera två styrelseförslag på extrastämman och varje person i båda förslagen kommer få redogöra för vad de kan tillföra en styrelse. De som har suttit i styrelsen under året kommer också få möjlighet att förklara vad de anser inte har fungerat i styrelsen under året. Om ni har några fler frågor eller önskar att rösta via fullmakt så är ni mer än välkomna att kontakta Valberedningen (se kontaktuppgifterna nedan). Det går också att poströsta, kontakta då oss i Valberedningen för information gällande det. Oscar...

läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening Korvetten kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Stämman kommer endast beröra frågan om ny styrelsesammansättning. Övriga frågor tas vid ordinarie stämma. Beslutet gäller att en ny styrelse ska väljas utifrån valberedningens förslag. Datum/tid: onsdagen 27:e september 2023, kl. 18.30 Plats: Gemensamhetslokalen, Kostervägen 8-14 DAGORDNING - FÖRSLAG 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 6. Godkännande av dagordning 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 8. Val av två rösträknare 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 10. Beslut om antal styrelseledamöter och...

läs mer

HÖSTSTÄDDAG SÖN 10de SEPT kl 10:00 – 13:00

Nu när vintern så småningom är på väg, så tänkte vi efter fönsterbytet att det är hög tid att ses och städa på våra gemensamma ytor. Ni är hjärtligt välkomna till vår gemensamma städdag där vi kommer att se till att vårt område kring husen blir fina och trygga. Vi kommer att fokusera på rabatter och gångvägar, samt att slänga skräp ifrån våra gemensamma utrymmen. Samling kl 10 utanför Kosterv. 6-8 på söndag den 10de sept där vi ser till att det finns krattor, spadar, skottkärror mm. Dessutom kommer vi att ställa upp en container för grovsopor, så passa på att rensa hemma i skåpen, källare och på vinden. Vi bjuder på förtäring och dryck till alla! Hälsningar / Styrelsen

läs mer

Uppdatering vecka 27 / Fönsterbyte

En uppdatering kommer här: -Hus 1 (Kosterv 2-6) och hus 2 (Kosterv 8-14) är i stort sätt klara med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan fortfarande förekomma. -Hus 3 (Kosterv 26): klart med fönsterbyten, invändigt arbete och besiktning medan utvändigt arbete pågår. En del efterkontroller och arbete dock kan fortfarande förekomma.  -Hus 5 (Kosterv 7): klart med fönsterbyten. Invändigt och utvändigt arbete samt besiktningen startar snart. Obs att Sehed kommer i förväg att informera alla berörda medlemmar om exakt datum och tid för fönsterbyte, allt invändigt arbete, efterkontroll och besiktning i lägenheten. För att undvika förseningar så meddela gärna i god tid ifall ni inte är tillgängliga, vi försöker lösa det...

läs mer

Tvättstugan Kosterv 26

En ny torktumlare är beställd till tvättstugan i källaren vid Kosterv 26. Uppskattad leveranstid och installation är andra veckan i juli. Under tiden så har en elektriker förinstallerat kablar, strömbrytare och annat som behövs. Det befintliga torkrummet (nummer 3) kan fortsättningsvis användas men notera att väggfläkten är trasig och urkopplad; vi kommer inte att ersätta den med en ny. Hälsningar / Styrelsen

läs mer

Kompostkärl

Alla våra medlemmar är välkomna att använda vårt kompostkärl som finns placerad bakom Kosterv 8. Där kan man lägga växter och jord; obs inga plastkrukor. Hälsningar / Styrelsen

läs mer

Uppdatering vecka 22 / Fönsterbyte

En uppdatering kommer här: -Hus 1 (Kosterv 2-6): klart med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan förekomma i en del lägenheter. -Hus 2 (Kosterv 8-14): klart med fönsterbyten och i stort är allt invändigt arbete genomfört medan utvändigt är nästan klart. En del efterkontroller och arbete dock kan förekomma. Besiktning av lägenheterna startar på tors den 8de juni kl 08:00. Alla boende är informerade. -Hus 3 (Kosterv 16-24): klart med fönsterbyten och nästan allt invändigt arbete. Utvändigt arbete samt efterkontroller är nästan klara och besiktningsdatum fastställs senare.  -Hus 4 (Kosterv 26): klart med fönsterbyten och invändigt arbete pågår. Utvändigt arbete och efterkontroller startar inom kort. -Hus 5 (Kosterv 7):...

läs mer

Grovsoprummet / Kosterv 26

Tyvärr är det åter stökigt i vårt soprum i gången under Kosterv 26. Det är bl.a. skrymmande möbler (som sopbolaget vägrade ta) och överfulla behållare med ovikta kartonger. För allas trevnad vill vi åter påminna om att ni vänligen läs och följ våra enkla regler som finns synliga framme i soprummet. Tack så mycket för er förståelse och samarbete i frågan. Hälsningar från Styrelsen (styrelsen@korvetten.se)

läs mer

Varmvattnet stängs av på Kosterv 7

Imorgon tisd den 16de maj installeras en ny värmeväxlare på Kosterv 7, vilket betyder att varmvattnet stängs av från kl 08:00 till kl 14:00. De boende är redan informerade genom synliga lappar på entrédörren och i hissen. Hälsningar / Styrelsen

läs mer