Viktig information kring fönsterbyte eller renovering

HSB Brf Korvetten Fönsterbyte Man får ett helt nytt fönsterparti med dagens rekommendationer gällande ljud och energivärden. En kopplad fönsterbåge som är modernt utrustad med glasning 1+2 och har ett U-värde på ca 1,1W/m2K. Nya fönstren är utrustade med vädringsbeslag. Möjlighet finns att komplettera med kipp-dreh-funktion för enklare vädring, vilket innebär att man tippar fönsterbågen lite inåt i överkant. Ytterbåge av aluminium samt aluminiumbeklädd karm kan fås i valfri kulör och glans. lnnerbåge är av trä med nya beslag och handtag och nya persienner. På kopplade bågar placeras de som befintliga fönster dvs. mellan innerbåge och ytterbåge. Ny drevning mellan fönsterkarm och fasad för ökad täthet. Nya fönsterbleck monteras och anpassas för bättre lutning enligt dagens krav....

läs mer

Adventsfika 12 december

Välkomna till adventsfika! Söndagen den ­­­­­­­­­­­­­­12 december klockan 15.00. Om vädret tillåter ses vi utomhus vid Kostervägen 16 annars så ses vi  i Föreningslokalen (i källaren Kostervägen 8-14)   Anmäl Er gärna så att vi vet hur många som kommer 😊  styrelsen@korvetten.se

läs mer

Information till alla medlemmar

  Vi vill börja med att tacka alla som röstat och engagerat sig. Olika information har gått ut till alla medlemmar från styrelsen och från enskilda medlemmar. Vi förstår att det finns medlemmar som tycker att fönsterfrågan är komplicerad och vill ha mer information. Styrelsens ambition har hela tiden varit att vara så transparanta som möjligt genom informationsbrev och en mer uppdaterad hemsida. Det har kommit flera förfrågor från två av medlemmar som vill se namn på en del röster från våra stämmor eller på alla nyinflyttade. Hur medlemmar röstar eller enskilda information om medlemmar får styrelsen dock inte lämna ut. Majoriteten av medlemmarna önskar fortsatt att följa styrelsens förslag med att byta fönster efter två genomförda extrastämmor. Nu hoppas vi att alla kan godta detta...

läs mer

Styrelsen HSB Korvetten på Lidingö – Information och svar på frågor inför extrastämman.

Styrelsen HSB Korvetten på Lidingö – Information och svar på frågor inför extrastämman.   Utifrån informationsblad som delats ut till föreningens medlemmar författat av några enskilda medlemmar samt inkomna frågor så kommer nedan styrelsens svar på frågor och påståenden. Det har fattats beslut på fönsterbyte för ca 12 MSEK utan att man har utrett hur behovet ser ut eller din ekonomi påverkas. Styrelsen svar: Vi redogjorde hur detta skulle finansieras med sparade medel samt lån på extrastämman.  Ingen avgiftshöjning var aktuell p.g.a. fönsterbytet. Finns det även planer på fasadrenovering inom en snar framtid...

läs mer

Elavbrott vid byta av elmätare

Under vecka 42(18/10 tom 22/10 så  kommer ELLEVIO byta elmätare. Ett kortare elavbrott kommer därför att inträffa. Mer information finns att läsa på lappar som är uppsatta i varje trappuppgång Hälsningar Styrelsen

läs mer

Underlag inför poströstning till HSB Brf Korvetten extrainsatt föreningsstämma den 26/10 

Underlag inför poströstning till HSB Brf Korvetten extrainsatt föreningsstämma den 26/10  Extra föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Korvetten Lidingö kommer att hållas genom poströstning den 26 oktober 2021.   Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart...

läs mer

Vaxning av trappuppgång och korridor

Det är väldigt viktigt att trappupgångarna hålls tomma under vaxningen av trappuppgångarna och korridorer. Barnvagnar och leksaker måste tas bort för att vaxningen ska kunna göras så bra som möjligt. Med vänliga hälsningar Styrelsen

läs mer

Impregnering av golv

Under vecka 39 och vecka 40 kommer vi ha en extra städning av trappuppgångarna med impregnering av golven. Är man nyfiken på hur det kommer bli kan man se det på Kostervägen 4. Viktigt att man följer de instruktioner som kommer att sättas upp i varje port innan städningen. Inga saker får finnas i trappuppgångarna. T.ex. egna dörrmattor, barnvagnar etc.   Under oktober kommer de röda entré mattorna läggas ut.   Mvh Styrelsen

läs mer