Driftstörning

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder...

Avbrott pga reparation

På grund av en läckande ledning som behöver repareras. Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i : Baggeby och Herserud Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2021-12-15 09:00 till 2021-12-15 14:00 Under avstängningen...

Uppstart av balkongarbeten

Under vårkanten 2022 kommer det att gjutas plintar för nya balkonger. Cykelställ kommer tas bort och de gamla rosenbuskarna.Rosenbuskarna kommer sedan omplaceras i början av nästa år. Följande PDF(se nedan) visar APD planen inför det stundande balkongarbetet.  ...

Information till alla medlemmar

  Vi vill börja med att tacka alla som röstat och engagerat sig. Olika information har gått ut till alla medlemmar från styrelsen och från enskilda medlemmar. Vi förstår att det finns medlemmar som tycker att fönsterfrågan är komplicerad och vill ha mer...

Meddelande från styrelsen

Det har kommit till vår kännedom att i samband med stamspolningen så har någon i port nummer 26 kastat pappersnäsdukar i avloppet. Detta gör dessvärre att vi får stopp i avloppen och måste göra kostsamma omspolningar. Styrelsen vill därför klargöra att endast vanligt...