En sommarhälsning

Hej Här kommer en sommarhälsning till alla i BRF Korvetten och lite information om vad som planeras för den närmsta tiden. Skyddsrummen ska gås igenom och kunna iordningställas på 48 timmar, i rabatterna ska vresrosor återplanteras, många växter och små träd som växer...

Cykelrensning

Nu är cykel rensningen klar på Kostervägen 7. Har du en cykel som du saknar och behöver som städats bort så kan du kontakta Christer på telefonnummer: 070-7105002. Mvh Styrelsen

Glad påsk

  Glad Påsk önskar vi er alla från oss alla i styrelsen

Skyddsrum

Skyddsrummen i HSB Brf Korvetten finns på fem olika ställen och är besiktade senast 2009 och är godkända. Skyddsrummen är märkta med en speciell skylt. Idag förvaras cyklar i dem, men de måste bort om det behöver iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Mer...