Skyddsrum

Skyddsrummen i HSB Brf Korvetten finns på fem olika ställen och är besiktade senast 2009 och är godkända. Skyddsrummen är märkta med en speciell skylt. Idag förvaras cyklar i dem, men de måste bort om det behöver iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Mer...