Vi vill påminna alla om vikten att ha fungerande brandvarnare i våra lägenheter. Det är de boende som ansvarar för brandvarnare i lägenheten medan styrelsen ansvarar för allmänna ytor som exempelvis trappor. Vi vill också göra er uppmärksamma på den information som nyligen satts upp på våra anslagstavlor att vi har monterat brandvarnare i varje port. Läs gärna mer om brandsäkerhet och få nyttig information genom att trycka på följande länk:

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Vänliga hälsningar

Styrelsen