Som ni säkert har märkt så återställs gräsytor i parken och utanför Kosterv 10 där containrarna stod tidigare. En del av gräsytorna utanför Kosterv 26, Kosterv 16 och Kosterv 7 också kommer att återställas. Utanför Kosterv 16 så kommer det att planteras 4 st rosor under våren 2024. Det är Sehed som har anlitat en entreprenör som klargör området och sår gräsfrön i den nya jorden. En ny gräsmatta ska väl växa fram kommande vår.

Under tiden så ber vi alla vänligen att inte gå på de återställda ytorna.

Hälsningar / Styrelsen