Information från Valberedningen

Då det inkommit frågor gällande vad extrastämman handlar om, det är en extrastämma för att ändra styrelsemedlemmarna fram till och med den ordinarie stämman då nuvarande styrelsesammansättning ej har kunnat samarbeta av olika anledningar. Vi kommer presentera två styrelseförslag på extrastämman och varje person i båda förslagen kommer få redogöra för vad de kan tillföra en styrelse. De som har suttit i styrelsen under året kommer också få möjlighet att förklara vad de anser inte har fungerat i styrelsen under året.

Om ni har några fler frågor eller önskar att rösta via fullmakt så är ni mer än välkomna att kontakta Valberedningen (se kontaktuppgifterna nedan). Det går också att poströsta, kontakta då oss i Valberedningen för information gällande det.

Oscar Eriksson – 070 984 00 77
Mats Ekenberg – 0708-258 456

valberedningkorvetten@telia.com