En uppdatering kommer här:

-Hus 1 (Kosterv 2-6) och hus 2 (Kosterv 8-14) är i stort sätt klara med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan fortfarande förekomma.

-Hus 3 (Kosterv 26): klart med fönsterbyten, invändigt arbete och besiktning medan utvändigt arbete pågår. En del efterkontroller och arbete dock kan fortfarande förekomma. 

-Hus 5 (Kosterv 7): klart med fönsterbyten. Invändigt och utvändigt arbete samt besiktningen startar snart.

Obs att Sehed kommer i förväg att informera alla berörda medlemmar om exakt datum och tid för fönsterbyte, allt invändigt arbete, efterkontroll och besiktning i lägenheten. För att undvika förseningar så meddela gärna i god tid ifall ni inte är tillgängliga, vi försöker lösa det tillsammans. Förutom infoblad som kommer igenom brevinkastet så håll ett öga på lapparna som hängs i entréer och på anslagstavlor. En del lägenheter har Sehed inte kunnat komma in i enligt aviserade besök och det kan försena projekttidtabellen. Vänligen försöka att vara smidiga och behjälpliga så att Sehed kan göra sitt jobb inom utsatt tid.

Skötselråd av de nya fönstren finns nu på vår hemsida (se översta menyraden).

Projektet går fortfarande enligt plan och det är vecka 30 som är slutdatum för allt arbete. 

Hälsningar från Styrelsen   (styrelsen@korvetten.se)