En uppdatering kommer här:

-Hus 1 (Kosterv 2-6): klart med fönsterbyten, både invändigt och utvändigt arbete samt besiktning. En del efterkontroller och arbete dock kan förekomma i en del lägenheter.

-Hus 2 (Kosterv 8-14): klart med fönsterbyten och i stort är allt invändigt arbete genomfört medan utvändigt är nästan klart. En del efterkontroller och arbete dock kan förekomma. Besiktning av lägenheterna startar på tors den 8de juni kl 08:00. Alla boende är informerade.

-Hus 3 (Kosterv 16-24): klart med fönsterbyten och nästan allt invändigt arbete. Utvändigt arbete samt efterkontroller är nästan klara och besiktningsdatum fastställs senare. 

-Hus 4 (Kosterv 26): klart med fönsterbyten och invändigt arbete pågår. Utvändigt arbete och efterkontroller startar inom kort.

-Hus 5 (Kosterv 7): fönsterlyft på balkongerna avklarat och fönsterbyten startar nästa vecka (v.23). Boende är informerade.

Obs att Sehed kommer i förväg att informera alla berörda medlemmar om exakt datum och tid för fönsterbyte, allt invändigt arbete, efterkontroll och besiktning i lägenheten. För att undvika förseningar så meddela gärna i god tid ifall ni inte är tillgängliga, vi försöker lösa det tillsammans. Förutom infoblad som kommer igenom brevinkastet så håll ett öga på lapparna som hängs i entréer och på anslagstavlor.

Det har kommit till vår kännedom att avspärrningarna (koner & röd-vita plastband) som Sehed läggar längs fasaderna och inne i våra källargångar har tagits bort eller rivits. Det är mycket viktigt att detta inte sker eftersom det är en säkerhetsåtgärd som innebär att man inte ska vistas inom spärrarna och helst inte i deras närhet heller. Vänligen respektera detta.

Projektet går fortfarande enligt plan och vi ser fram emot slutet av juni när det avslutas.

Hälsningar från Styrelsen   (styrelsen@korvetten.se)