Imorgon tisd den 16de maj installeras en ny värmeväxlare på Kosterv 7, vilket betyder att varmvattnet stängs av från kl 08:00 till kl 14:00. De boende är redan informerade genom synliga lappar på entrédörren och i hissen.

Hälsningar / Styrelsen