Stockholms Exergi utför just nu ett stort underhållsjobb i närheten av Lidingö bron. Detta arbete kommer pågå till och med fredag 5 maj. Under denna period kan det förekomma kortare driftstörningar i fjärrvärmeleveransen. Stockholm Exergi har personal på plats dygnet runt som ser till att dessa driftstörningar åtgärdas direkt.

Hälsningar / Styrelsen