Uppfarten till parkeringen vid Kosterv 2C kommer att lagas om. Själva uppfarten har sjunkit och lutningen har blivit för skarp vilket gör att bilarna skrapas underifrån vid in- och utkörning. Arbetet (gräv och asfaltering) startar på ons den 3:de maj kl 07:00 och ska vara klart samma dag vilket betyder att bilarna under tiden inte kan köras in och ut från parkeringen. Ska bilen användas den 3de maj är det bäst att den är borta innan arbetet påbörjas. Trottoaren är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Vi beklagar eventuella olägenheter i samband med detta.

Berörda bilägare informeras.

Hälsningar / Styrelsen