Besiktning som görs av en tredje part (E19 Gruppen AB) är avslutat i hus 1 (Kosterv 2-6) och hus 2 (Kosterv 8-14) står näst på tur om ca två veckor när allt invändigt arbete med spackling och måleri är gjort. Besiktning utförs i varje lägenhet och förutom fönstren så granskas allt efterarbete och skadereparationer.

Sehed har just slutat med fönsterbytet på Kosterv 20 och går vidare till 22:an. Det är som ni märker rörigt framför hus 3 (Kosterv 16-24) samt vid ena änden av parken.

Vi vill åter betona att ni ska vara uppmärksamma på när Sehed kommer till er trappuppgång och informerar om exakt datum och tid för fönsterbyte i er lägenhet. För att undvika avbrott i projektet så meddela gärna i god tid ifall ni inte är tillgängliga, vi försöker lösa det tillsammans.

Projektet går just nu enligt plan och vi ser fram emot slutet av juni när det avslutas.

Styrelsen   (styrelsen@korvetten.se)