Redan har ca en tredjedel av våra lägenheter fått nya fönster och just nu pågår arbetet i Kosterv 16. Ni märker att det finns 3 containrar ställda av Sehed vid vändplanen. Dessa är behövliga och tyvärr kommer att störa en del av vår fina park.

Besiktning av fönsterbyten i hus 1 (Kosterv 2-6) påbörjar den 14de april och när det är avslutat så går man vidare till hus 2 (Kosterv 8-14). Alla medlemmar/boende kontaktas innan lägenheterna besiktas.

-angående skador och sprickor som uppstår invändigt vid fönsterbyte så kommer föreningen att bekosta målnings- och spackelarbete, dock är det endast vit färg som gäller, är det en annan färg på era väggar så kan ni gärna köpa den medan Sehed kommer att spackla och måla

-föreningen står också för återmontering av markiser

-angående skador som sker utvändigt och på husfasaderna så kommer detta att åtgärdas efter att alla fönster är bytta

-var mycket uppmärksamma på när Sehed kommer till er trappuppgång och informerar om exakt datum och tid för fönsterbyte i din lägenhet, för att undvika avbrott i projektet så meddela gärna i god tid ifall ni inte är tillgängliga, vi försöker lösa det tillsammans

-notera att en lägenhet som inte är förberedd för fönsterbyte kan orsaka oss onödiga kostnader (s.k. stilleståndskostnader) i.o.m att Sehed inte kan genomföra sitt arbete men ändå tar betalt, obs att ifall detta skulle uppstå utan giltig orsak så kommer bostadsrättsinnehavaren att faktureras

Projektet går framåt enligt plan och vi ser fram emot juni när det avslutas.

Styrelsen   (styrelsen@korvetten.se)