Onsdagen den 16/2 smygstartar fönsterbytena för Brf Korvetten.

Första fönsterbytet kommer att börja med en visningslägenhet och mer information kommer att komma på informationsmötet den 22/2 klockan 17 i föreningslokalen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen