BYGGSTART FÖR FÖNSTERBYTE

 

Vi kommer att tillsammans med företaget SEHED genomföra ett fönsterbyte i samtliga hus i BRF Korvetten.

Efter att medlemmarna förra året röstade om förslaget att byta fönster är vi nu äntligen där och därför förklarar vi igen varför vi byter fönster.

Då vi förväntas att spara in på värmekostnaderna, ( värmepriserna förväntas att stiga

med nästan 10%,)  dyra ommålningar är inte längre nödvändiga, det kommer även att bli tystare plus att det kommer

att bli lättare att tvätta fönstren, det kommer även att bli

enklare att vädra, våra nya fönster isolerar och skyddar

bättre mot värme och kyla. Vi har under flera år betalat

av ett flertal lån, och tror att trots att vi lånar mer

pengar till högre ränta, så ska vi slippa höja avgifterna.

Ett antal informationsmöten kommer att hållas i

föreningslokalen under vintern så att alla ska kunna få

sina frågor besvarade. En visningslägenhet kommer att

göras i vårt första hus Kosterv. 2-6 i mars. Byggmateriel

och sopcontainer kommer att ställas på vår tomtmark.

Fönsterbytet beräknas vara klart någon gång i sommar.

 

Vänliga hälsningar och en riktigt GOD JUL önskar styrelsen.