Då det på senaste tiden försvunnit äpplen i stor mängd från föreningens träd så rekommenderar styrelsen att

boende i Brf Korvetten håller ett öga öppen angående nya äpple stölder och gärna informerar om nya stölder sker.

Hälsningar

Styrelsen