Den nya och trevliga uteplatsen är nu invigd och iordningsställd på baksidan av Kostervägen 10.

Grill finns till förfogande.

Nedan finns några fina bilder över den nya uteplatsen.

Hälsningar

Styrelsen