Pågående trädgårdsjobb  i Korvetten.

 1. Beskärning av måbär bakom kostervägen 2
 2. Beskärning av sly så det inte hänger ut i grässlänten mot kostervägen 2
 3. Röjning och nertagning av lönnar och buskar vid parkeringen vid kostervägen 2
 4. Beskärning av idegran vid 2 C.
 5. Generellt över hela området. Klippa ur sly skott och klippa in buskar som hänger ut i vägen.
 6. Baksidan på hus 8-14 samt 16-24.
 7. Baksidan på hus 8-14. Klippa bort slyskott och trimma slänten.
 8. Framsidan på hus 8. Komplettera med buskrosor. sker till aug-sept.
 9. Komplettera med vresrosor vid 10-14. Sker i aug-sept.
 10. Generell genomgång av området där det missats i ogräsrensningen.
 11. Klippa in buskar så dem inte hänger ut i vägen på baksidan av hus 16-26.
 12. Baksidan av hus 8-14. Föryngringsbeskärning av rhododendron. Görs i mars 2023.
 13. Framsidan av hus 8-14. föryngringsbeskärning av syrenbersån på höjden. Ner till där busken beskurits förut. Cirka 120 cm. görs i jan-mars.
 14. Vid gaveln och framsidan av 16. Rycka upp spireor. Gräva ut lite jord och lägga i lite ny jord och plantera vresrosor. Som övriga området. 1 vattning ingår. Görs i augusti-sept.
 15. Rensa bort ogräs i planteringen vid 7. Ner emot tvättstugan.
 16. Beskär häcken lågt ca 80 cm. så man ser planteringen på baksidan vid 7.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen