Hej

Här kommer en sommarhälsning till alla i BRF Korvetten och lite information om vad som planeras för den närmsta tiden.

Skyddsrummen ska gås igenom och kunna iordningställas på 48 timmar, i rabatterna ska vresrosor återplanteras, många växter och små träd som växer vilt i rabatterna kommer att tas bort, ett äppelträd kommer att planteras istället för busken utanför kosterv.20, en uteplats kommer att anläggas bakom kosterv.8, gräsmattan mot lekplatsen kommer att återställas, vår trädgårdsfirma har fått direktiv om vad som ska göras och vi kommer även att anordna en trädgårdsdag då vi kan träffas fika och lära känna varandra.

Angående fönster och fasadrenovering så för vi fortfarande en diskussion med Lidingö stad vi kommer att eventuellt även att tilläggsisolering husen fasaderna behöver ändå snart åtgärdas.

Vi kommer i sådana fall att behöva höja avgifterna, mer om detta kommer vi att kunna redogöra för om någon månad hoppas vi. Vi sätter inte igång några renoveringar innan vi vet vad som händer i världen och vad som antas hända med räntorna.

Husen fungerar väldigt bra då fönstren är friska och fasaderna faller inte av så mycket plus att vatten och värmen fungerar bra.

Vår gamla städfirma är uppsagd, nya trädgårdsfirman heter JK som även sköter Björnbo.

Helt kort på vanlig svenska LÄGET ÄR UNDER KONTROLL

Korvettens styrelse önskar alla en riktigt skön sommar.

Ett fält med solrosor och en blå himmel med lite vita stackmoln och texten "Glad sommar!" i gult över himmelen