ANGÅENDE FÖNSTERBYTE

Styrelsen har under en längre tid försökt att visa Lidingö kommun att vårt fönsterbyte inte kommer att förändra fasaderna på våra hus eller materialet i fönster och karmar, det kommer att vara träfönster med en aluminiumklädd utsida.

Vi kommer att få hjälp med detta från en fönsterochfasad firma, det beräknas vara klart någon gång i maj.

Vi har även undersökt möjligheten att tilläggsisolera våra fasader och de måste då åtgärdas.

Vi i styrelsen avser att byta fönster till 3glasfönster då spar vi mest energi och slipper måla fönstren regelbundet, om vi dessutom isolerar fasaderna spar vi maximalt med energi och dessutom blir då jobbet snyggare utfört i skarvarna mellan nya fönstren och fasaden. Hur mycket vi kan spara beror på energipriserna.

Delar av styrelsen ska åka ut och titta på ett område i Sture by som också är från 50talet där man även har bytt både fönster och isolerat fasaden.

Därefter återkommer vi med mer information när vi vet mer.

Mvh

Styrelsen för brf Korvetten.