Vi kommer att göra en cykel rensning i källaren till kostervägen 7.

Märk upp din cykel tydligt och barnvagnar med namn och datum.

Kälkar, pulkor, leksaker, barnsitsar m.m. som förvaras i cykelrummet kommer att tas bort under rensningen.

Barnvagnar som används är ok att ha i cykelrummet men dessa får inte ställas i trappuppgångarna.

Har du en cykel som du inte använder men vill spara så kan vi ta hand om den.

Vi kommer då att låsa in den i ett annat utrymme åt dig efter som de cyklar som används behöver det utrymme som finns.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 16.

Vid frågor så kontakta Christer på telefonnummer: 070-7105002

Mvh

Styrelsen Korvetten