Under onsdagen har det varit problem med varmvattnet i Brf Korvetten dock pågår reparation så felet kommer att vara snart avklarat.

Mvh

Styrelsen