Protokoll Brf Korvetten föreningsstämma onsdagen den 2 februari 2022

I nedanstående länk finns protokoll från föreningsstämman som Brf Korvetten hade den 2 februari.

 

Korvetten_Protokoll_2022_Justerat av Mikael

Mvh

Brf Korvettens styrelse