Valberedningen nominerar till Årsstämman januari 2022

 

Johan Zethrin nyval

Anne Engevik nyval

Rebecca Suur-Nuuja nyval

Monica Stendahl nyval

Åsa Magnusson nyval

Peter Lindblom nyval

Suppleanter

Patrik Wiss omval på 1 år

Christer Tvärnstedt omval på 1 år

Revisor Lars Svensson omval på 1 år