Till alla medlemmar inför årsstämman

 

På grund av bristande kommunikation mellan styrelse och valberedning har nuvarande styrelse valt att komma med ett eget förslag på styrelse som presenteras nedan.

Ledamot:

Peter Lindblom, ordförande, Nyval 2 år

Johan Zethrin, Nyval 2 år

Mats Wikstedt, Nyval 2 år

Nathalie Lindholm, Nyval 1 år

Suppleant

 

Patrik Wiss, Omval 1 år

Christer Tvärnstedt, Omval 1 år

Pontus Rosengren, Nyval 1 år

 

Mvh Styrelsen