Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet
i Stockholm den 1 Februari.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral.
 Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder
 vid en eventuell effektbristsituation.  
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna,
 radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester,
 till exempel fastighetsförvaltare.

Om du förvaltar flera fastigheter och vill veta vilka fastigheter 
det gäller kan du kontakta vår kundservice. 

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott 

Om du inte längre vill prenumerera på avbrottsaviseringar vänligen kontakta kundservice 020-313151 
eller kundservice@stockholmexergi.se

Med vänlig hälsning 
Stockholm Exergi och Brf Korvettens Styrelse