Normal leverans av fjärrvärme i  Baggeby och Herserud igen efter tidigare rapporterat om avbrott.


Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi och Styrelsen