Under vårkanten 2022 kommer det att gjutas plintar för nya balkonger.

Cykelställ kommer tas bort och de gamla rosenbuskarna.Rosenbuskarna kommer sedan omplaceras i början av nästa år.

Följande PDF(se nedan) visar APD planen inför det stundande balkongarbetet.

 

APD-plan rev. 2021-11-29

Mvh

Styrelsen