HSB Brf Korvetten

Fönsterbyte
Man får ett helt nytt fönsterparti med dagens rekommendationer gällande ljud och energivärden. En kopplad fönsterbåge som är modernt utrustad med glasning 1+2
och har ett U-värde på ca 1,1W/m2K. Nya fönstren är utrustade med vädringsbeslag.
Möjlighet finns att komplettera med kipp-dreh-funktion för enklare vädring, vilket innebär att man
tippar fönsterbågen lite inåt i överkant. Ytterbåge av aluminium samt aluminiumbeklädd karm kan
fås i valfri kulör och glans.
lnnerbåge är av trä med nya beslag och handtag och nya persienner. På kopplade bågar placeras de
som befintliga fönster dvs. mellan innerbåge och ytterbåge. Ny drevning mellan fönsterkarm och
fasad för ökad täthet. Nya fönsterbleck monteras och anpassas för bättre lutning enligt dagens krav.
Störningstid för den boende blir ca 3 dagar.
Utseende på nya fönster
De nya fönstren kan utformas på ungefär samma sätt som de gamla. Glasindelningen är lika.
Kulören på fönstren kan fås som de befintliga och med matt glans ger de ett likvärdigt intryck.
Fönstren är delade med ytterbåge och innerbåge och hängda på samma sätt som de befintliga
fönstren. De stora pivåfönstren i vardagsrum görs med 3-glaskassett.
Fönsterdörrar till balkonger byts ut och har lika utseende som fönstren.
Altandörrar och balkongdörrar i bottenplan kan levereras förberedda med låsbara handtag.
Varför fönsterbyte?
På senare år har föreningen noterat att många fönster är i dåligt skick och har behov av att åtgärdas.
Moderna fönster ger dessutom betydligt bättre värmeisolering och släpper bara igenom en tredjedel
så mycket energi som ursprungliga. Det innebär att föreningens energikostnader minskar och att
man slipper kallras. Fönster får även ett bättre ljudvärde. En viktig faktor är även minskade
koldioxidutsläpp.
Med aluminium på utsidan fönster och karm minskar föreningens framtida underhållskostnader.
Hur berörs lägenheter under fönsterbytet?
Fönsterbyte i lägenhet pågår i ca 3-4 dagar.
Befintliga fönster rivs och kasseras och nya fönster monteras.

Kostnader.
Ovanstående fönsterbyte
Summa: ca 7 000 000 kr ex moms.
Underhållskostnader av nya fönster.
Nya fönster har en funktionsgaranti på 10 år förutsatt att korrekt underhåll och service är utfört.
Rötskadegarantier är motsvarande på 30 år. Teknisk livslängd kan förväntas 60 – 80 år.
Beräknad underhållskostnad av fönster under 60 år. Summa: ca 1 450 000 kr ex moms.
Underhållskostnad är baserad på smörjning och justering av fönster.
Energibesparing.
Nya fönster med ett U-värde på 1,1 ger en energibesparing på 248 400 kWh/år.
För räkneexempel antar vi att energipriset är 1 kr/kWh.
Energibesparing med förbättrad U-värde för 60 år. = ca 14 900 000 kr.
Energiprishöjningar, räntor, index och inflation ej med i beräkning.
Sammanfattning fönsterbyte över 60 år:
inköpskostnad: 7 200 000 kr
Underhållskostnad: 1450 000 kr
Energibesparing:
Tota I kostnad
14 900 000 kr
– 6 250 000 kr (Besparing)
Denna kalkyl är mycket förenklad och ger endast en grov uppskattning om hur mycket du kan spara
med energimärkta fönster Den tar inte hänsyn till att du även kan spara ännu mera energi genom att
sänka temperaturen inomhus. För varje grad som du sänker inomhustemperaturen kan du lägga till
en besparing motsvarande ca 5 procent av din uppvärmningskostnad till kalkylens resultat.
Miljöeffekt på 20 år exempel från likvärdig bostadsrättförening.
Fönsterbyte miljöeffekt med minskad koldioxid utsläpp på 20 år: Summa: 1289400 kg.

HSB Brf Korvetten
Fönsterrenovering
Fönsterrenovering innebär att ytterbågen tas till en verkstad för renovering, fönstrets karm och
innerbåge renoveras på plats. Denna fönsterrenovering innebär en så kallad nollställning av fönstret.
Det är viktigt att sköta underhållet av fönstret för att slippa en omfattande fönsterrenovering i
framtiden. Framtida underhåll efter en så här omfattande fönsterrenovering innebär en enklare
behandling vart sjunde till tionde år.
Hur berörs lägenheter under renoveringen?
Fönsterrenovering i lägenhet pågår i ca 3-4 veckor men fönsterteknikerna är inte på plats i
lägenheten hela tiden under renoveringstiden. Arbetsdagar i lägenheten under renoveringstiden är
ca 5-7 dagar med reservation för rötskadelagningar i fönstrets karm. Ytterbågarna monteras ner och
körs till verkstad och hanteras i ca 3-4 veckor för upptorkning, nedslipning, byte av rötskador vid
behov, grundning, målning för att nå en hög kvalitet. lnnerbågen får ett nytt energiglas (LE-glas) som
ger det befintliga fönster nytt energivärde med u-värde 1,7. Fönsterkarmar renoveras och
rötskadade delar av karmen byts ut med nytt trä. Befintliga persienner och beslag som handtag,
stängningsvred och gångjärn behålls. Fönsterrenoveringsföretagen reserverar sig för gamla
persienner som kan gå sönder vid hantering. Nya tätningslister monteras på befintliga innerbågar och
befintliga spanjoletter smörjs. Man bör beakta att dessa kan vara slitna och kommer behöva bytas ut
i viss omfattning. Fönstrets insida och mellansida målas.
Kompletteringsdrevning mellan fasad och den befintliga fönsterkarmen görs från utsidan samtidigt
som fasad renoveringen.

Kostnader.
Ovanstående fönsterrenovering
Summa: ca 5 930 000 kr ex moms.
Reglerbara mängder: 20% = 1170 000 kr
Att uppskatta reglerbara mängden rötskador, byte av beslag, justering mm är vanskligt. Man vet
aldrig riktigt hur underlaget ser ut innan all färg är borttagen till trären yta.
Underhållskostnader av fönsterrenovering.
Beräknad underhållskostnad för utsida av fönster under 60 år. Summa: ca 11400 000 kr ex moms.
Underhållskostnaden är baserad på ommålning på plats i 7 omgångar dvs. var 8:e år, samt en mer
omfattande renovering efter 50 år.

Energibesparing.
Omglasning till ett energiglas ger ett U-värde på 1,7 och en besparing på 165 500 kr per år.
För räkneexempel antar vi att energipriset är 1 kr/kWh.
Energibesparing med förbättrad u-värde för 60 år.= ca 9 900 000 kr.
Energiprishöjningar, räntor, index och inflation ej med i beräkning.
Sammanfattning fönsterrenovering över 60 år:
lnköpskostnad: 7 100 000 kr
Underhållskostnad: 11400 000 kr

Energibesparing:

Totalkostnad
9 900 000 kr
8 600 000 kr
Denna kalkyl är mycket förenklad och ger endast en grov uppskattning om hur mycket du kan spara.
Den tar inte hänsyn till att du även kan spara ännu mera energi genom att sänka temperaturen
inomhus. För varje grad som du sänker inomhustemperaturen kan du lägga till en besparing
motsvarande ca 5 procent av din uppvärmningskostnad till kalkylens resultat.

/Styrelsen