Vi vill börja med att tacka alla som röstat och engagerat sig.

Olika information har gått ut till alla medlemmar från styrelsen och från enskilda medlemmar. Vi förstår att det finns medlemmar som tycker att fönsterfrågan är komplicerad och vill ha mer information.

Styrelsens ambition har hela tiden varit att vara så transparanta som möjligt genom informationsbrev och en mer uppdaterad hemsida. Det har kommit flera förfrågor från två av medlemmar som vill se namn på en del röster från våra stämmor eller på alla nyinflyttade. Hur medlemmar röstar eller enskilda information om medlemmar får styrelsen dock inte lämna ut.

Majoriteten av medlemmarna önskar fortsatt att följa styrelsens förslag med att byta fönster efter två genomförda extrastämmor. Nu hoppas vi att alla kan godta detta beslut så att styrelsen kan gå vidare med denna fråga och lägga tiden på andra viktiga uppgifter.

Resultatet från extrastämman 26okt:

Totalt antal röster var 80st varav en ogiltig p.g.a. föreningen.

Observera att några inte har svarat på alla frågor.

Det vi röstade om:

Har kallelsen skett i behörig ordning?

74 Ja, 5 Nej

Bifall till att ärendena tas upp till behandling på extrastämman?

Ja 31 Nej 41

Motion 1. Fönsterbyte rivs upp och man diskuterar frågan ytterligare innan nytt beslut tas?

Ja 29, Nej 49

Motion 2 Omröstning från extrastämman beslut 23jun görs om vid kommande ordinarie årsstämma?

Ja 28 Nej 49

Detta betyder att majoriteten av våra medlemmar står fast vid beslutet på extrastämman att man önskar byta fönster.

Så vad händer nu?

Vi har pausat projektet tills vidare förutom delar av projektet som rör bygglov. Styrelsen har inte börjat med någon upphandling eller valt entreprenör.

Vi har nu fått ett underlag på renovering av fönster samt en jämförelse med om vi skulle byta våra fönster, se bilagor. Detta underlag är framtaget av en entreprenör som både erbjuder renovering och fönsterbyte. Skillnaden mellan att renovera och byta fönster är stor (se bilaga).

Av konkurrensorsak får vi inte offentliggöra entreprenören namn. Men det är mycket välrenommerad och välkänd entreprenör. Se länk om fönsterrenovering nedan.

Mvh Styrelsen.

Lidingö 13nov 2021

Info fönster byte renovering 2021 (1)