Underlag inför poströstning till HSB Brf Korvetten extrainsatt föreningsstämma den 26/10 

Extra föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Korvetten Lidingö kommer att hållas genom poströstning den 26 oktober 2021.  

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.   

 

Styrelsen i HSB Brf Korvetten har vid sitt styrelsemöte den 29/9 med anledning av ovanstående, beslutat att extra föreningsstämma den 26/10 2021 ska genomföras med enbart poströstning. 

 

Information inför poströstning 

 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.  

 

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman. Poströsten lämnas till Mats Ekenberg, Kostervägen 4 senast måndag 25/10.  

 

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt  

till föreningen senast 10 dagar före stämman. 

 

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att: 

 

  • Hållas tillgängligt hos föreningen 
  • Skickas till medlem som ställt frågan  
  • Publiceras på föreningens webbplats  

 

 

 

 

 

Kallelsen har skett efter den 17 september och senast 1 oktober. 

 

Mvh

Styrelsen

Underlag inför poströstning till HSB Brf Korvetten extrainsatt föreningsstämma den 26 (1)