Det är väldigt viktigt att trappupgångarna hålls tomma under vaxningen av trappuppgångarna och korridorer.

Barnvagnar och leksaker måste tas bort för att vaxningen ska kunna göras så bra som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen