Nästa vecka kommer ny gräsmatta att läggas efter grävningsarbeten.Nya blommor kommer planteras under våren.

Hälsningar

Styrelsen