Om någon hittat en hörapparat på Kostervägen eller vid Baggeby Torg så kontakta Christer i styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen.