Vi  har hämtning av trädgårdsavfall en gång i månaden med början Måndag 23/8. Kärlet står på baksidan Kv 8.

Hälsningar Styrelsen