Städ på kostervägen 4

Kostervägen 4. Den 31 augusti kommer Tarjas att skura upp trapporna i port 4 enligt ök från mötet i förra veckan. När skurningen sker får ingen gå i trapphuset. De kommer sätta in byggfläktar så att det torkar fort på ca 15 minuter.  ...

Grannar

Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar kan vara en fördel för trivseln och också vara ovärderlig i många situationer. Genom grannsamverkan kan vi hjälpa varandra att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen. Tänk på att det kan vara väldigt...

Trädgårdsavfall

Vi  har hämtning av trädgårdsavfall en gång i månaden med början Måndag 23/8. Kärlet står på baksidan Kv 8. Hälsningar Styrelsen