INFORMATION INFÖR FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA BALKONGER OCH ÅTGÄRDER FÖR FÖNSTER

 

ANGÅENDE RENOVERING AV FÖNSTER

 

Våra huskroppar är 67 år och åldrandet märks tydligt på våra fönster. Problem med hantering av fönster och kalldrag med ökade uppvärmningskostnader är en situation vi levt med under en längre tid.

 

Styrelsen har under en tid aktivt arbetat med att finna den för föreningen och medlemmarna långsiktigt bästa och mest ekonomiskt försvarbara lösningen för att åtgärda bristerna.

Styrelsen har under en tid diskuterat vilka åtgärder som krävs och har därför tagit ett inriktningsbeslut om att ett fönsterbyte bör ske. Beslutet motiveras av en påtagligt försämrad funktion avseende hantering och komfort för våra fönster samt att hanteringen av underhåll av fönster är komplicerat och kostsamt.

Styrelsen har under 2021 anlitat HSB Strategisk förvaltning i syfte att utreda status på föreningens fönster och fasader med förslag på åtgärd. Den redovisning som följer är baserad på deras utredning och styrelsens förslag.

Mer info och en kallelse till stämman finns i länkarna nedan.

Hälsningar Styrelsen

 

 

Info extrastämma fönster och balkonger juni 2021

Kallelse till digital extrastämma den 23/6 kl 19 via teams.

Kallenseextrastämma