Vi kommer att göra en cykel rensning i källaren Kostervägen 16-24. Märk upp din cykel ordentligt med namn, port nummer och datum.

Kälkar, pulkor, leksaker, grillar, mopeder m.m. får inte förvaras i cykelrummen och kommer att tas bort.

Barnvagnar som används är ok, dessa får dock inte ställas i trapphusen.

Har du en cykel som inte används men som du vill spara kan vi ta hand om den åt dig. Vi låser in den i ett annat utrymme. Arbetet påbörjas vecka 18.

Har ni några frågor så kontakta  Christer T. :  070-710 50 02

Mvh Styrelsen Korvetten.